Chrześcijańska Fundacja „12 GODZIN”
ul. Traugutta 9/10, 59-220 Legnica
www.fundacja12godzin.pl

tel: 661 430 357
e-mail: kontakt@fundacja12godzin.pl

KRS: 0000758816  NIP: 6912540143
REGON: 38186899600000

Nr konta bankowego BNP Paribas:

07 1600 1462 1885 6539 1000 0001

Dlaczego 12 Godzin?

„Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe.”

List Apostoła Pawła do Efezjan 5:15-16

Kim jesteśmy

Fundacja została ustanowiona Aktem Notarialnym w październiku 2018 roku w Legnicy. Powstanie Fundacji 12 GODZIN jest wynikiem wielu życiowych doświadczeń, przeżyć i dążeń kilku przyjaciół, których połączył wspólny cel. A ponieważ jesteśmy chrześcijanami cele fundacji są odbiciem słów ewangelii Jezusa Chrystusa – „Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego” (Ew. św. Mat. 22:39). Trzon fundacji tworzą osoby w dojrzałym wieku z dużym doświadczeniem w działalności społecznej na rzecz  wspólnot kościelnych i organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób. Jesteśmy mieszkańcami Legnicy, Jeleniej Góry, Strzegomia, Wałbrzycha i być może na tym nie koniec.

Nasza misja

Nieść wiarę, nadzieję i miłość poprzez propagowanie chrześcijańskich wartości  wynikających z Pisma Świętego, szczególnie tam, gdzie ich brakuje. A ponieważ „wiara bez uczynków jest martwa”, jak jest napisane w liście św. Jakuba rozdz.2, wers. 20, pragniemy poprzez naszą Fundację mobilizować siebie i być może Ciebie do skutecznego okazywania tego, czego sami czasami oczekujemy, dzień ma tylko 12 GODZIN. Śpieszmy się wiec kochać ludzi, tak szybko odchodzą …

Co robimy

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a członkowie Zarządu udzielają się charytatywnie, dlatego uzyskiwany fundusz jest przeznaczany na realizację celów statutowych w całości.

Celem Fundacji jest kontynuacja naszej dotychczasowej działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz uzupełnienie jej o cele, które uznaliśmy za konieczne. Mówiąc w skrócie, pragniemy wnosić właściwe postawy i relacje oparte na wartościach chrześcijańskich poprzez opiekę, doradztwo, pomoc duchową i materialną indywidualnym osobom oraz rodzinom z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Czym się kierujemy

Kierujemy się chrześcijańskimi wartościami wypływającymi z ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, który będąc na łonie Ojca w Boskim majestacie, poczęty został z Ducha Świętego, narodził się z dziewicy Marii i mając postać ludzkiego ciała umarł  jako Baranek Boży za grzechy całego świata, aby przywrócić ludziom wiarę, nadzieję i miłość do Boga oraz bliźnich.