Spotkanie pracowników, wolontariuszy i przyjaciół SChRONu,
czyli Stowarzyszenia Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych

Milanówek, październik 2018 r.