Niepełnosprawność bez barier
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Dotknąć niepełnosprawności

Zapraszamy serdecznie osoby niepełnosprawne, rodziców osób niepełnosprawnych, a także osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi oraz osoby sprawne zainteresowane tematyką spotkania. Pragniemy spotkać się w miłej, nieoficjalnej atmosferze przy poczęstunku i porozmawiać o problemach związanych z niepełnosprawnością.
Spotkania odbywają się cyklicznie
Kawiarenka Kościoła Zielonoświątkowego w Jeleniej Górze
ul. Wolności 32 kontakt: Waldemar Płachciak, tel: 694 488 520

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych

Cele stowarzyszenia to: przygotowywanie i wyposażanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnienie rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych i ich rodzin, objęcie opieką charytatywno-opiekuńczą i duchową osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc lokalnym kościołom w opiece duszpasterskiej nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, propagowanie i wdrażanie form edukacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych, propagowanie i wdrażanie różnych form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, edukacja pod kątem zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie kościoła, rozszerzanie kręgu osób zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wspieranie ich rozwoju osobistego, wspieranie inicjatyw służących integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem na płaszczyźnie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, działalność społeczno-kulturalna, reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Zobaczyć Razem - Misja na rzecz ludzi z dysfunkcją narządu wzroku

Jej celem jest pomoc osobom z różnego rodzaju dysfunkcją wzrokową w ich fizycznych, społecznych i duchowych potrzebach, umożliwienie im równouprawnionego dostępu do życia w społeczeństwie w każdym jego aspekcie. Zobaczyć Razem jest inicjowana przez norweską Chrześcijańską Fundację "Bezpieczne Schronienie".

Kontakt w Polsce:
Robert Martyniak - przedstawiciel i doradca
Telefon: 602 105 899
Proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 17-21
E-mail: martyniakar@o2.pl