Nie samym chlebem człowiek żyje ...

Promocja literatury chrześcijańskiej
"Jezus naszym przeznaczeniem" - możesz otrzymać ją za darmo!

Jezus naszym przeznaczeniem - oto wybrany przez pastora Buscha temat wiodący całego jego zwiastowania. Z wielką radością pełnił służbę duszpasterską wśród młodzieży w Essen, ale jako zapalony kaznodzieja wiele podróżował, głosząc wszędzie Ewangelię. Tysiące przychodziły, aby go słuchać. Był przekonany, że Ewangelia o Jezusie jest najważniejszą Nowiną wszechczasów. Czy chcecie usłyszeć to poselstwo? Usiądźcie w wyobraźni pod kazalnicą, a szybko się przekonacie, że temat "Jezus naszym przeznaczeniem" jest głównym tematem dla świata i dla naszego życia.

Pragniesz otrzymać tę książkę za darmo? Skontaktuj się z nami
Pełna książkę w formacje PDF można pobrać tu:
http://kechkatowice.org/wp-content/uploads/2017/05/j_na_prze.pdf

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce jest dobrowolną organizacją świeckich chrześcijan działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie popularyzacji wartości chrześcijańskich. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20, poz.104) oraz na podstawie statutu. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja Biblii jako świętego Bożego Słowa w polskim społeczeństwie. Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez bezpłatne umieszczanie Biblii lub jej części /Nowy Testament/ lub /Nowy Testament z Psalmami/ w hotelach, szkołach, zakładach karnych i innych instytucjach tego typu oraz rozprowadzanie jej do użytku indywidualnego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy katechetów

Szczęściarz urodzony w PRL-u

Książki aspirują do każdej grupy wiekowej od młodzieży do najstarszych w kontekście odnajdowania wewnętrznej równowagi w świecie pełnym przemian oraz wszechobecnego zła i niesprawiedliwości. Są zbiorem historii ludzi o różnym statusie społecznym, które swój początek często mają w burzliwych młodzieńczych latach, lecz zakończenie mają Szczęściarza, bez względu na sytuację polityczną, a głównie bohatera.